Besmet met smart
Bebloed met nostalgie,
Staan ek voor jou, oseaan.
‘n swart koue aand,
Ek gee myself oor
Aan die wete, dat die eindoel,
Was nooit vir my bedoel.