Sometimes when I’m sad
I feel like I’m lonely on earth
Sometimes when I‘m sad
I feel like nobody cares about me
Sometimes when I’m sad
I feel like nobody loves me
Sometimes when I’m sad
I feel like I’m useless