Ngibona ithunzi lokufa liyeza
Ngibona abakhunkuli badlala ngamayeza
Ngiyazibuza ngabe kwenzenjani kamhlaba
Nkondlo khuluma

Athi uNkondlo sonkondlo ukufa kusendleleni
Endleleni nizothelelana ngokufa ukufa okungenakhambi
Kwenzenjani kamhlaba?
Nkondlo khuluma