Nka go topa ka lebina kosana,
Wa ntshwa ka mare goya gwele,
A o tsebe ke nale bohloko ba noga,
Yeo e kago kopago wa tshelwa mpholo,
Nna a ka loka gobane ae nna waga Maloka.

Lege ke ikhomoletsi ngwana Lekau,
A se nna lepatlelo la bo ralokelo,
Ketla go tsusa fase Matsobane,
Wa koma mmu o sa ikemisetsa.

O botsise kua Ga-Molepo ditloung,
Gore a naa Nkgapele pudi tseo ke mang,
A tshoswe ke tshosana se rata swikiri,
A ke tshoswe ke maru pula e sa nwe,
A ke tshoswe ke leswiswi kgotlompo,
O ntebe ka mahlong gabotse.