Thanks Mom.

For making me and letting me live.
Abortion was an option but you scrapped it out your mind.
For letting me live inside your belly for nine months.

I’m sorry I changed your body and your entire life.
For the cravings, the morning sickness you had, laziness, etc
Ngyxolisa sthandwa sami.

Kepha ungilethe kulomhlaba ngoba ungidinga futhi ungithanda.
Ngiswela amazwi okubonga indlela ongikhulise ngayo.
Imzamo yakho ngiyibonile.

One day, I’ll make you proud.