Peto Holekane holekane rekgathetse kewena
Jwale ke nako hore re o lwantshe.
Ke nako ya hore o fenethwe.
O hlekefeditse bana le basadi haholo,
Jwale holekane.
Re otlwile ke wena.
We iphethotse satane, mosenyi,
Moleko hara lefatshe.

Basadi le bana ba phela ka tshabo.
Ho le kane hare emeng ka maoto,
Hore re lwantshe peto ena.
Hare kopaneng re be ngatana ngwee,
Hobane ntjapedi ha e hlolwe ke sebata.
Ha re be ntswe le ngwe re lwane ho be ho kgaohe moo,
Hokgwethlang.

Ho le kane kgale o iphile matla,
o busa o laela.
Ha jwale ha osana sebaka.
Holekane reteneile kewena.