3 Responses
Impumelelo ngubo bangela weziqalekiso. Impumelelo ngumfuziselo womfanekiso. Ukufa ngunobangela wezithembiso . Impumelel' izuzwa ngooNomonde. Impumelel' izuzwa ngooMnyamezeli Bantwan' abahle ndinike usiba ndishicilele ndingekafi.
Siwaphiwe Isisele Senyathi · 2 years ago
Ndiyayithanda imibongo yakho👏👏👏👏👏 uzuke wenze klk nathi usifundise isixhosa 😜
Ayola Siganga · 2 years ago
Your poems bruh, yoh andinamagama uyayazi into oyenzayo, I bow 💖💖💖
Slie Kattz · 3 years ago