Mtakwethu yinhle lento yethu,

Masibaphox’abazondi bethu,

Bejabh’abazond’uthando lwethu,

Mama ka Thandolwethu,

Yimina ubaba ka Thandolwethu,

Masivikele uthando lethu,

UThandolwethu yena ungowethu,

Uthando lethu malube ngolwethu,

Sibebabili singamvumel’owesithathu,

Owesithath’uzomosh’uthando lethu,

Sthandwa sami yinhle lento yethu,

Masingaloni uthando lethu,

Mina ngawe ngiyasha mtakwethu,

Mina kini ngizothumel’umnewethu,

Ayokhuluma nabadala ngothando lethu,

Siqaphele bengasilawuli lempilo ingeyethu,

Sibaqaphele nabangani bethu,

Ngizibona ngihleli naw’emzini wethu,

Ndawonye simphumelelis’amaphupho ethu,

Ikusasa lethu lisezandleni zethu,

Singabavumeli basonel’into yethu,

UMdali usiphile nasi isipho sethu.