Wena uyiphakade lam

Wena ngiklethelwe abaphansi

Wena uyilento edingwa imina,phela wena ngakuphiwa emazulwini.

Uyiphakade lam

Uma ngicabanga wena kuxukuzele isisu, kushise umzimba. Ubuso bam buyaqhakaza kuhle kwembali yasehlobo. Ngithi uma ngicabanga igama lakho ngizithole sengishaywa uvalo, kugedlezele amadolo, ngijuluke, ngithole sengimamatheka ubala…..

Phela wena uyiphakade lam

Ufike empilweni yam wafihla ihlazo

Ufike empilweni yam waphesha inhliziyo yam ebimanikiniki wayinika uthando, wayinika ithemba kanye nenhlonipho. Uthe ufike empilweni yam ngaba imbali eqhakazayo kwezinye imbali, ngabizwa ngamagama amnandi “sthandwa sam, thembalam, sponono sam, phakade lam”

Phela wena uyiphakade, uthando lwethu luvutha amalangabi.

Wena uyiphakade lam

๏ปฟ