Sehlelwe yifu elimnyama esifundazweni saKwa Zulu Natal, lokhu kusishiya nemibuzo eminingi yokuthi uMdali simone ngani nokuthi usidele ngani.

Aziqali ukufika imvula ezinkulu ezihambisana nezikhukhula, masingakhumbula kahle nje ngabo 2018 kanje. Uma sibuka kulokhu kubenzima kakhulu, silahlekelwe izindawo zokufihla amakhanda, salahlekelwa imiphefumulo okungekaziwa ukuthi mingaki, sonakalelwa nayingqalasizinda.

Besisazokhotha amanxeba ngokulahlekelwa imisebenzi ngenxa yezibhelu zanyakenye ngo Ntulikazi. Sekusiphindile futhi lokho, asazi bangakhi abazolahlekelwa kulokhu ngenxa yezikhukhula.

Kubukeka kusazoba umqansa ukufinyelela endaweni zokusebenza uma sibuka ngasohlangothini lengqalasizinda yeZitimela. Isitimela siyisithuthi esishebhe ngokudlulele, esenza kubelula nakubantu abasebenza endaweni eziholela kancane.

Sicela ukukhulekiswa kutholakale abangekatholakali, isheshe ilunge ingqalasizinda, lusheshe lulunge udaba lezindlu kwabakhahlamezekile nokuthi singabuye sibekane nalesi simo esisehlele.