Tlhabano oe gapa go bohle.
 Bogodu ke jwa gago bohlale.
 Hlale ere go kgaoga hlobogano!
 E galalele seka gouta menong,
 O ‘nong le sa sekeng ‘sika lope.
 O kgahlwa ke ‘keledi go pomponyega.
 Go rothegela yo o ileng.
 Le pholo oe utswa go lebilwe.
 Ja gago lefoko kela bohutsana.
 Le go hutsiwa gao hutsege.
 Loso, o tota ole Sera, serasegolo.
 Le ditsuanen’ gaona kutlobohloko.
 O ntho e bohloko.
 Tota phenyo e go fosa kae?