Ngabe ngiyophelelaphi

Ngabe ngiyophelela ezinkalwini ezingaziwa umuntu

Ngabe ngiyophelela emigwaqeni lapho abantu beqanjwa amagama kuthiwa izeqamgwaqo

 

Ngabe ngiyophelela lapho emigwaqeni sengiyintandane ngingaziwa nokuthi ngisukaphi,ngiphumaphi ngibe sengathi ngiyintandane engena mama engena baba

 

Kodwa nasi isilingo sesidakamizwa esibizwa ngomthunzi wezinkukhu lesi esenza abantu badele amakhaya abo

Kaze safika nobani lo owaba nesibindi sokuthengisa ngesidakamizwa

 

Namanje ngisazibuza ukuthi ngabe ngiyophelelaphi