Loko a ri mina yena,

Ndzi ku rhandzile!

Ndzi ku randzile ni timbanga ta mbilu yaku…

Timbanga leti a ti mpfhempfha ngati ya ku vaviseka,

Kambe ndzi vile muongori wa ku!

Ndzi thovile mabvibvi ni swivavi swa timbanga taku hi rirhandzu ra ntiyiso.

Ndzi bandichike maphokolo ya kuvaviseke ka mbulu ya ku hi mafundza.

Ndzi ki fukamele bya huku ya mbhaha loko yi fukamela mandza ya yona.

Vukona bya mina byi tisile eku n’wayitela exikandzeni xaku.

Mariku manga lamo ntsokombela ma horisile maxangu ya ku,

Hikuva ndzi ku kombisile rirhandzu,

Kambe leswaku a ndzi fukamela mandza ya xivatlankombr a ndzi swi lemukanga.

Mbuyangwana ndzi yile emahlweni ndzi ku rhandza hi ntalo,

Ndzi ku khoma bya ntandza hi malwandla,

Ku kondza u tlhotlhorha u huma exikhambheni u yimisile nhloko u fendze vuxungu bya xivatlankombe.

U rivele leswaku mina na wena hi huma evupela dyambu.

U ndzi hindzukerile ndzi nga ehleketanga,