Nna ke mopedi ke bowa mohlaka,mohlaka wammarole

Ke bowa mohloki was dinaka dinaka dilale makgobane

Ke ngwana kgoshi sekhukhune sekwati sekwakwati Sha Batho botakalane,sehlwa let ngwanana ntlong e le Mano a goja mmago ngwanana

Ga gesho rebowa noko ya Gotsha go phuthi

Ke le lekgarebe la mmala o moswana

Wa go rata setxo sa sa Gabo

Nna ke setlogolo sa diphuthi

Setlogolo sa Mosiane le Phaahle

Ke ngwana wa Ga Moshopiadi

Kgaetxedi ya Phogole le Mahlako

Ke Ra bona Mokgethweng le Onalerona

Nna ke le Pheladi wa Phaahle

Ka Leina ke Temosho Mampuru

Ke txhaba baditi ayyihh ayyihhhh

I am proudly as pedi girl