Wena wang’shiyela ibele,
kodwa namhlanje ulele,
ub’thongo obungeke buphele.
Buya phela ang’sadlali,
buka nje ang’salali,
ngiswele ozothi ngingakhali,
izinkinga zami zibukhali.
Buya phela gaz’ lami,
njengesisekelo sami,
uzolungisa impilo yami.