Ke rwetse tsana.

Ke bua Sesotho

Ke hata Sesotho

Ke apara Sesotho

Ke ikgantsha le ho ikonka ka Sona.

Ke mokgutshwenyana ka seemo

Ke mosootho ka lebala

Ke dikoti marameng ha ke bososela.

Ke poropotlwana ya mmae le ntatae.

Ke sefonthwana sa MMA Sona.

Ke pitsa ya mmadipotwana.

Ke pitikwenyana ya mmae.

Setono ke sa motjetjelekwane.

O Se bona hantle ha tenne thethana.

Kgutlela Yona lengole le kantle.

Ebile dingwetsi ha Di e spare.

Setono ke Se tsoka thethana e re pesha!

Matswele ke diola molora.

A eme tswe! sa dipikiri lepolankeng.

Letheka ke la mmamodukule.

MPa ke ya lekesi.

Le tswa matha thoteng ho lelekisa mmutla.

Mokgubu ke konopo ya hempe.

Ke ja moroho wa sepatlapatla le qhela.

Ke phomosetse ka seqhaqhabola.

Se nepotsweng le lwaleng ka tshilwana.

Manhole ke a matle a pitikwe.

A ho kgumama ho Kgiba pineng ya mokgibo.

Ditlhafu tsona ha ke sa bua .

Dintle haholo ha ke furaletse.

Ke hata lefatshe ka tlhako sa pere ya poho.