Rhabulani mdak’omnyama nal’iyeza lempilo.

Ubunzulu bentliziyo yomntu bunje ngolwandle,amaza avuka abuye adambe.

Iimfihlo zolwandle nqwa nezentliziyo zihamba namaza suka ziyele ziye kuzika kumazantsi endzondzobila kanye yolwandle.

Kuthi ke kushiyane izazela ukuphila apho intliziyo ityekeza khona,okufihlwe yiyo lunjalo ke nothando Ukulephuza lulephuza de luvale namehlo.

Kanti kwawona azifesitile zentliziyo

Imiyalezo yentliziyo ithubeleza ngamehlo.

Iyakwalathisa,iyakutshola ikusindise nakanjalo.

E Hlwayi