Buya kaloku mama uzondindiduduza

Ukundishiya kwakho kundothusile,kodwa ukuba yintando kathixo kulungile.

Inyembezi zona sele zifana nomhlobo kum,ntandokazi yam ndibonise indlela ,ndivulele ingcango zakwa mpumelelo

Xa ndibona igumbi lakho lokulala ndivele ndibemibono sele ulele kobandayo ,intlungu indehlele,inyembezi zindifumene,ingcinga zindihlukumezile kodwa ukunyamezela ndikwazile

Buya kaloku mama uzondindiduduza