E be ka nnete
Bana ba be tjee!
Bana ba batle!
Ba be mafethefethe,
Ba be maramarama
Ba feptjwe ka lebese.
Bana ba battle!
Paballo ya mmele.
Le phepho e ntle baneng.
E bolela jwalo
Hoba matlafatsa mmeleng.
Bana ba batle!
Dikgadileng tsee tsa seqhaqhabola.
Tsona di a tetema
Mme, ke kopa o mphe papa ka lebese hle.
Mmoho le kgaba.
Mpa tsii ,seterateng ba tlolatlola.
Kajeno ke hodile.
Ke kena sekolo
Ke tseba ho Bala.
A , E, I ,O, U!
Kea tseba le ho boa sekgowa.