Ubano ngasekho bufisa ngathu saphila?

Emoyenu saphila, encondweni yakhu sekhona.

Liphakamise lakhi gama.

Uzibonge zonki zikhathe naninazo besa phila.

Phakamisi zibongo zabo.

Phakamisu mlando wenu, ngavumi kuthu mlandufe.

Wena ma usaphila, besaphila nabo ngawe.

Kuwe thina, sbona bona.

Thando lwabo, ngawe l’khulu.

Ngiphakamisa bonke abo malume bami.

Skhosanu bephila kunye nami, 

Ndebelu ngikhulisile.

Gogo, NaSindanu yohlezu yisithandwa senhliziyo yami.

Wena noMkhulu Skhosana, ningilethelu mama.

Ngaphandle kothando lwenu ngabe, angikaze ngaba khona.

Bangibona ngiphila nje, yingoba kwabe kuphila nina.

Ngibonga zonki zibongwe zaba nesandle kuzalweni kwami.

Ngitjho zonki zibongwe zaba nesandle kuzalweni kwabantu bonke ngibaziyo.

Ngani siyohlezi siphonsu thando.

Siyohlezi sibakhumbuza laphwe sphuma khona.

𝗩𝕦𝘂𝗨𝕌𝗨𝕙! ℕ𝗴𝕠 𝗧𝕙𝗮𝕟𝗱𝕠! ♥️💯