Bekulokhu kunjalo

Lokhu kwenza kube kubi

Kakhulu

Abokuqala ykulimala

Abokugcina ukuncelwa

Bekulokhu kunjalo

Lapho amahemuhemu

Ephuma

Abokuqala ukuqalekiswa

Futhi okubi nakakhulu

Kwaphuma,ngaphakhathi

Ngaphandle

Kuphelelwe ezimotweni

Yezi dumbu kuphela

Abesifazane nezingane kuqala.