Igeja lalilifishane.

Umnyango wakhe wawumncane, ehluleka ukungena endlini.

Umbhede wakhe wawumfishane.