… die bewende vingers wat haar mou vasvat en optrek oor haar arm.