Theoga Moyamokgethwa!
Theoga fula la Modimo!
Theoga Modumo Mokwena Galelia.

O kobe botšwa pelong.
Ke sekege wa rothi la Pula.
Ke phele ke hlweke.
Go šale morodi wa nnete tšhipi ya bophelo.

Wena setšokotšane sa bahlologadi.
Gogola mašoredi a lefase.
Gogola pilo ke tšwe botšweng.

Tšhweu ye ya boMahlako ke mpho ya Modimo.
O imilwe ka ntšu la Tompane morongwa ‘a Modimo wa Mogodumo.
Ke Piti wa go pitimetša batho,
O tšwile Maubeng a ba peputše

Batlokwa ke mašeka
Ba mo meletše meno a ka godimo
Ba fetogile ka moka motsaneng wa gabo.

Go fetogile le bana ba dikgadi
Ba apa le go no loma.
Mohlana o peputše dira boMatome.