lerati ke mahala.
lerato le fana ka seriti.
lerato ke bophelo.
lerato le ea kgathalla.

lerato ha lena kgethollo.
Lerato le tlisa mofuthu ka lapeng.
Lerato ke mahala,ke tloholeho.
Lerato le ea ikokobetsa.