Ke go rata go tswa boteng bja pelo yaka,
Ke go rata kudu ka maatla,
Ke kgothatswa ke morethetho wa lentswe la gago,
Le ka fao o nswarago ka gona.

Ke rata borutho bja pelo ya gago,
Ge o memeela eka letsatsi gale wele,
O motho wa goba le botho,
Ka lethabo leo o neelanago ka lona go nna.

Le lehono ke sa go rata,
Bjale kage ke ile ka go rata go tloga mathomong,
Gape ke tla dula kego rata ka mehla,
Go tswa boteng bja pelo yaka.