Ruri ke a iteboga
Ge ke ile ka gana go laolwa ke letswele go ema
Ge ke ile ka gana bofša bo ntšhira kgopolo ka lemoga
Gore bjo bofša ke moeng, nako le metsotso ga dina maoto a go ema
Moremogolo go betlwa wa kota, wa motho wa ipetla
Lehono thaka di tletše dimpa, di bipetšwe
Ba rwele merwalo ka dimpa, di timeletše time! tše ba be bare ke go iketla
Lehono le molomo a go gona ba hlafetšwe
Go nwa, go goga le go ja digana-mmele o nale ditlamorago
Ke bao lehono ba tshereyane
A ba sa tseba pele le morago
Ke bao ke bo mmalehlwele ba swere mangwalo a bofeyane
Ba sosofetše nke thatana tša meketla
Le ba ntšhitše dijo ganong lefase ba e sa binela tša go iketla