Setswana
Setswana
Modumo o o gaisang mo lefatsheng lotlhe
Neo le lefatshe le legolo, le le sephara
Mpho ya ga Sisanda
Tselane le Dimo (Setswana)
Dinaane di simolotse jang
Gae ke kwa kae?
Bana ba kerese
that's all