3 Responses
Morena boloke ya heno
Doctor Majola · 2 weeks ago
O ikgantshe ka puo ya heno Sesotho.
Matstina · 9 months ago
Re leboha setswana/sotho se monate
phemelo32 · 11 months ago