7 Responses
You changed my life.. "preachers son" made me accept im gay and im so happy ..thank you
daboylucian6 · 4 months ago
Unebhongo neqhayiya ngesi Xhosa sakho kwedini. Yanga unga qhubeka usebenzise usiba lwakho. Kamnandi Skhomo.
Yonela N · 4 years ago
What yor dream about on ths world
nosipho · 5 years ago
Let me say ths to u mfundo u are about to reach ur destyn so go over it
nosipho · 5 years ago
Hy mfundo may u plz write it in english
nosipho · 5 years ago