6 Responses
You're are romantic my love my everything let meet tomorrow.
Esethu,Samukelisiwe,Andiswa Mnangwe · 2 years ago
Malibongwe igama lenkosi babe sithandwa
Esethu,Samukelisiwe,Andiswa Mnangwe · 2 years ago
Bhuti Mali mandithathe elithuba ndibulele undityebisi ngqondo nentlizio ngamabali amnandi nanemfundiso kangaka ngenene ngenene unesandlesihle bhuti ❤️❤️❤️
Chummar · 3 years ago
❤❤❤
Nkohla6 · 3 years ago
To all my fans, I love each and everyone of you. You made me a man that I am today.
Malibongwe The-Stinger Nkohla · 8 years ago