Sekwanele siqwanga ndini !

Sikhohlakali esiqede imindeni

Sabulala izinqala sizinda

Sikhohlakali ndini !!

Ujabulise nezikhohlakali

Zatshotsha nemali yezikhukhula

Zazipha iminikelo zazicebisa

Zikhukhula awukahle

Sesiphila ngokwesaba

Hlele Malina ……

Hamba sikhohlakali

Hamba ungaphinde ubuye la !!