Vaders is die hoof bron van liefde.

Vaders dra by tot die huishouding.

Vaders is lief vir hulle kinders en is bekommerd oor hulle kinders.

Vaders weet dat sy vrou en kinders eerste kom.

Vaders dra sy gesin op in gebed.

Vaders kan aanvoel wanneer sy gesin nie oukei is nie.

Vaders is die beeld van God.

© André Merrington