Tsebe ga e na sekhurumelo,

Ge mona molomo a bolela,

Mona tsebe o a theeletsa,

Maele a topsa tseleng.

Ge o ka ba le hlogo e thata,

Wa ba senganga sa go se theetse,

Ge ba go eletsa o thiba ditsebe,

O tla tlaela wa se bone seetsa.

Ke nnete gona le balahletsi mo lefaseng,

Ba go nyaka go nyeposa motho ka bophelo,

Ba tla ka maele a go lahletsa gore o sa atlege,

Bao o ka kgona go ba bona le mo dintakeng.

Theetsa maele ka hloko go batho ba maleba,

O hlaole a go go isa nneteng,

O lahle a go se agise ka bophelo,

O tla ba sehlalefi.