Usehambile usengshiyile

Usehambile nabamthandile

Bengmthanda ngyavuma bengmthandisisile

Kodwa yena usengshiyile

Senghlezi ngkhala ngkhihla esikaNandi islilo

Phel loluthando beluvutha umlilo

Malangabi asaphenduka umlotha

Sengaba iphande yenkotha

Kodwa zinyembez zam kaziweliphansi

Ziyayibhala lencwadi zibikela abaphansi

Oow vele uthule nhliziyo yam ungabe usakhala

Lobuhlungu buzophela

Lamanxeba azopheshwa

Thula nhliziyo yami ungsakhali ngoba yen usengshiyile ,uhambile nabamthandile

Usehambile

By Qiniso Da Poet