Thembalami,
Phumalanga sikothe,
Mthokozisi wenhliziyo yami,
Anginawo amaningi,
Ngicela ungiboleke indlebe,
Ngyazi mina nawe asibonanga ngasolinye,
Sengicabanga nokuduba ikhaya ngizokwakha enhlizweni yakho.

Uthando ngiluzwa ngaphakathi alulawuleki,
Ngicela unginike ithuba,
Unganaki abezangendlela,
Ungavumeli onondaba nezindaba,
Phela bazongena nezindaba othandweni lethu,
Besijabule ,
Sincokola,
Sidonsana ,
Sibhansane.
I njabulo yami seyiphelele ezeni.

Sthandwasami uyithemba lami,
Uyinguna phakade lami,
Ungavumeli unyawo lwedada phakathi kwethu,
Impela lixhoshwa libhekile,
Mhlungwana wami ngyawavuma amaphuthami,
Ngidela konke enginakho thembalami.

Akukho soka elingena sici,
Ngikhumbula izinsuku zethu uthibabakhe ngizithuke sengithi mamakhe,
Thembalami nginike lolucu phela ucu oluhle oluhamba ngalubili,
Thembalami salesewubuya ngafa inkumbulo,
Namakhaza awazibekile phansi azitika ngami,
Mina ngilala esikhunjeni,
Sivele singikhumbuze wena mhlungwana wami .

Ungumthokozisi wenhliziyo yami,
Mthokozisi wemizwa yami,
Unguthandiweyo wami ,
Nguwena ithemba lami ,
Nguwena oyongivala amehlo ekupheleni kwempilo yami .

Ngibhala lenkodlo izinyembezi zigcwele amehlo,
Izinyembezi ziyazehlela,
Iphepha selimanzi nte uzamcolo wezinyembezi,
Ngyesaba ukulineka angibethembi abantu ngoba bazolintshontsha,
Thembalami kuyofana nokuthi sebengithathele wena,
Angifuni uphinde ungilahlekele okwesibili ,
Ngyazithoba thembalami.

PHAKAMANI DA POET

Woza nendlebe cikoza mbhalowami sekuyasa.