Ke be ke le leswiswing la go kgaotša pelo.

Ke sa tsebe pele le morago.

Ke le motho ka leina ebile ke se na moko.

Lethabo lona ke be ke sa le tsebe.

Gwa fihla wna bophelong bjaka.

O fihle ke sa letela ebile ke sa nagana.

Wa fihla wa dula pelong yaka.

Wa nthuta botho le tlhompho.

Wa fihla ka seetša se segolo bophelong bjaka.

Wa kganya gwa bonala lesedi tseleng yaka.

Ke bone lethabo ka wena.

Ke seetša ka wena.

Ke nale moko,botho le setho ka lebaka la gago.

Ke ka moo ke rego O THABO LAKA