Rinwana ra masiku

Ami nge ndzi voni

Nkarhi wakona misava

Yitava yiilo mbaa exifuveni xa mina

Lava tiva ku rila va ta rila

Vusiku Ni nhlikani

Rifu ritava ri nghenile

Ka ndyangu waka Khosi

Jaha Rita va ri hudzile emisaveni

Vanghana na maxaka

Vata ti twa va hlakeriwile

Mintirho leyi Ani yi endla

Avange yi voni

Majaha ya tiko ra Hlamalani

Vata ndzi akela yindlu ya mina ya makumu

Laha misaveni leyi ndzi ta etlela

Ka yona vutomi hinkwabyo

Vafundhisi na vaakatiko vata fika

Vata chavelela ndyangu

Waka Khosa

Mi nga xaniseki emimoyeni

Ndzi kumile ndhawu yo wisa