Uthando lwakho luvutha amalangabi entliziyweni yam.

Uyinto yonke entliziyweni yam, manginawe ngisike sengipheleliswe kaloku wena uyinto yonke entliziyweni yam.Kaloku wen ndikukhethe kwabanintsi.

Thambo lam lenkhentakhi, sambrela sam semvula, s’thuthuthu sam sokujika igrayi.

Nokuba sendiphi nah wena awuphumi entliziyweni yam.Kwala nditsho sebendibeka amabala wena ngiyohlala ndikuthanda.

Kuyandonwabisa ukuba khona kwakho empilweni yam.Ndiyakuthanda sthandwa Sam yaye ndiyahlala ndikuthanda