Ngyhamba ×2

Labantu ngkhule nabo laba akbona laba,

Laba sebephuza amabhodlela abizayo ngsuku

bavuke bahlobise ngawo ngkusasa,

Lokho kuyincazelo yokuthi abakwenza ngbumnyama abakuboni noma sekukhanya.

Wayeshaya amakhanda lomfana ombona eqa umgwaqo

Yey ngoba nalewunga eyafikayo,

Zithule iyphathi mandla

ngoba ihambela kude ngyngane zayo,

Makungkhon ingane eyodwa yesphathi mandla ebhema iwunga kobakhona-ke okwenziwayo.

Phosa amehlo buqamama,

Khona amaliba uzobona owesfazane ome buqamama,

Uyalayitha ilangabi liyanqaba,uyalayitha liyanqaba, uyalayitha liyanqaba,

Phela wabulala indoda yakhe ngoba efuna iymali.

Mina into eyangixosha ekhaya,

ileynkondlo engnokuyibhala zingmbela ithuna ngsaphila,

Inkinga-ke kuyoba ukuthi niyofakaza nithini ngami ngosuku lwami lokugcina,

Ningangigcomi mina,

Ngoba nikhethe ukungshaya indiva lengathi nginichathazela ukuphila,

Ekubeni insuku zami zokuphila zincipha.

Aiiii ngiyahamba min.

By Qiniso Iqolobane

Contact details:qinisodapoet@gmail.com

No:0633384549

Instagram: ngwenya.qiniso