Ngabe ngiyakhala kodwa nam,

Angazbi ukuthi ngingaqalaphi?

Ngingaqalaphi ngoba vele angisakwazi ukukhala

Ngakhala kakhulu ngikhalela abangani,

Manje angsakwazi, sengakhathala

Zaphela zonke izinyembezi zam zenjabulo,

Zaphela zonke nezinyembezi zempilo yam

Ngaba nesbibithwane esingapheli

Angikwazi ukukhala min manje

Noma ngithi ngyahleka angikwazi

Noma ngithi ngyakhala akwenzeki

Mina umuzwa engasala nawo owokukhuluma ngosizi

Bathi u@Imbongikazieneqiniso

Bathi u@Bonatheepoet