Ugogo wam

Nguyen yedwa ngangim’thandile

We gogo ave uthandiwe

Wase wakhetha uk’lala ingunaphakade

Kulungile gogo ngoba konke kuzo kwanda

Yebo khona bekubuhlungu kodwa sekwanele

Usene skhathi usishiyile kodwa makukhanye

“Mhlazana ngihamba nizong khumbula, nixolise ngibe seng’ngezwa ngoba ngizabe ngithwele inhlabathi ngesfuba”

Yebo gogo ubuqinisile