Nam andizenzanga

Nam ndinamaphupho

Nam bendineninqeno

Nam bendiboniswa ngempucuko suke ndehluleka.

Ndizamile njenge seph’emanzini kodwa ndehluleka.Ndizamile ukunyamezele kuba kuthiwa ekunyamezeleni kukho umvuzo kodwa ndahluleka.

Nam obu bomi ndibuphilayo ndandingabunqweneli.

Obu bomi ndibuphilayo andicelelanga.

Obu bomi ndibuphilayo ndibuphilayo namhlanje abundonwabisi.

Kanti impumelelo idalelwe abanjani?

Kanti mna ndoneni kubani?

Kanti eyam imithandazo izophendulwa nini?

Ndizamile kodwa ndehluleka.

E.Hlwayi.