Ngivuka ekuseni ngiyozama engizokwenza kuze ngithole okuya ngase thunjini nokokumbatha ngoba nenkathi iyashintsha.
Ohhe! Lapho isimo sibi amathuba omsebenzi awatholakali, umangibuka imumva lami kunzima nokubuyela emunva ngilambatha ngoba ngiyazi langiyakhona kushodani pho ngiyaphi ngaphethe lutho kubantu abalambile.
Ngizihudule ngiyekhona ngoba lento engifunayo ikhona la engikhona ngivele ngingivuke ngiphake uphuthu ngiye kofesa isishebo ngosithola ngendlela vele le impilo