Motswana kanola sehuba
Kanola sehuba Se ipelaele
Se tlhabisiwe ditlhong ke segaeno
Segaeno ke konokono ya puo.
Kana ke raya puo, gare ga dipuo-puo!
O gata tshipi ka leeto le le popota.
O roba lekgong ka diatla tsa hao.
Diatla tse dikgolokgolo.
O kgapa kgatlanong le dikgaka.
O itse ditsela tsa gagwe!
A ke ya go latlha a be a go batle!
Mafoko a felesela go sena mafelela morago.
Se latlhe setso, meika le dingwao.
Ruta baswa lerumo la tema.
O nne mosupatsela was sebele.