O ituletsengwana wa babedi.
 Ke Modulathoko ga bolele.

 O iphelela le bao se bonwe. 

A re, “Ke nna yowe!

 Thobela! Ke modulathoko, 

Modulela go topa.”

 Ke gana go hlapiswa diatla.

 Keo bone ibile ke a o tseba mohlako. 

 Bare, “Modulathoko! Ipoloke gare o dula dikwenkwetla.”

 Ke phara ke ikgomoletse;

 Matsogo ke nawo,

 Ke phela ke rile tuuhe,

 Ke ntsha lentsuleka tshaba la sebone tsela. 

Ke ipoditse gore ke modulanosile pelo, 

ke kgatlile ka leswika.