MODIMO KE LERATO

 

A re lebogeng Modimo rona diphidi tsotlhe Mo lefatsheng ka a re neile bophelo

 

A re lebogeng bonnyane bo re nang le bone ka re bo neilwe ke Ramasedi

Re a leboga Modimo wa rona ka ore neile bophelo.

 

O nrata go feta ka mokgo ke ithatang ka teng

O re hlonolofaditse ka Dineo tsohle tsa gago

 

MODIMO ke Lesedi Lefifing

MODIMO KE nnete

O Modimo o Lerato

O Modimo wa Badimo

O Modimo o Lerato

Morena wa Marena

Kgosi ya Dikgosi

 

MODIMO wa tlhompiwa

MODIMO wa reetswa

MODIMO wa roriswa

 

MODIMO ore rata rotlhe

Otla dula ole MODIMO goya bosa khutleng

 

MODIMO KE LERATO