MFUND’ENHLE

Ungukhiye wezimpilo zethu,

Ungumthunzi wokuphumula,

Uvula kuvaliwe,

Mangiphethe wena ngiphethe konke,

Nqonqoza ngemfundo yakho,

Abafowethu baphumelele nawe 2022 awumncinyane emfundweni.

Mfundo enhle ngise emsebenzini engawufundela,

Mfundo yami nginqonqozele eminyangweni engiyifundele ngingene ngifudumale ngawe mfundo.

Konke kuyenzeka ngemfundo.