Moya waka robala ka kgotso
Moya waka phomola
Moya waka semphetleke maikutlo
Bohloko bjaka bofedile amogelang
Ke yona tsela ya bohle,lehu ke ngwetši ya malapa
Senteleleng a ke se ke lešiile,betang dipelo
Bohloko boye ka monga wa seloko
Ke felela mokhi,laka leoto le fedile
Ke tsamaile tsela bjalo ka bohle
Yaka tema ke kgathile
Ntlogeleng bulang dipelo,ao seo sesa feleng amogelang.moya waka robala ka kgotso