Vavasati va khomile nyarhi hi timhondzo.
Ntshuxeko luwa wa tolo wu fambile.
Hakunene tolo anga ha vuyi.
Kulo sala ntsena swirilo.
Va voneriwa ebodlheleni .

Gome ri funengetile misava.
Ku xibikula ka vona swi tlhontlha ni timbilu
Vavasati va mbumburheka laha misaveni .
Vavanuna i tsandza vahlayi.
Loko ku goberiwa mbewu ya vavasati yi ceriwa yingase mila ni timintsu.

Vavasati va vutleriwa va khomile hi mavoko.
Va himeteriwa swi nga heri.
Timbilu to fehla kunene
Swilondza swo pfepfa etimbilwin .
Ricece ra ricece ri onhiwa vuntombi raha ri ndzumulo.
Swi twerisa ni vusiwana .

Xihlantarifu xiva hupa bya bolo ya milenge
Vaxanisiwa va tsandzeka nova na xifuva,
Hambi leswi vango vukati va kandza hi mbilu.
Ku hava wa mbilu ya lwandle wo amukela xiyimo lexi.
Nhopfu axi nuheti.

Va fihlula hi mihloti ya swirilo,
Swirilo swo nyamisa ni timbilu
Vavasati va rahisiwa bakiti xingelengele xinga si ba.
Swilahlu swidebisa na makhwirhi hiku xurha.
Va dyeriwa hi timpfuvu vanga rimangi enhlalukweni.

Iti hanyi to lava ku hluvuleriwa xihuku.
Mfumo wu ringetile ku vuyisa xikomu embinyini.
Vo hlulekisa hiku nonohwa ka timbilu ta vona,
Va file ni ripfalo,
Va mintile vuxungu bya nyoka.
Mhunti yi biwa yahari na mahika.
KU XANISIWA KA VAXISATI